Skip to content

Tag: obrzęk

Nieurazowe obrzęki

Spuchnięta i zbolała kończyna nie zawsze musi świadczyć o urazowej etiologii jej dysfunkcji. Jeśli nie znamy przyczyny zmian w elastyczności i jej wyglądzie powinniśmy skontaktować się z lekarzem. To, co z pewnością go zainteresuje to temperatura kończyny i czucie. Lekarz winien także zebrać należyty wywiad. Dużo chorób współistniejących może być przyczyną