Skip to content

Podzielona płatność, podzielone opinie

Od 01. 11. 2019 obowiązkowym staje się dla wielu podmiotów stosowanie mechanizmu podzielonej płatności, w skrócie MPP, zwanej też z angielskiego splitpayment. Przedsiębiorcy objęci tym obowiązkiem będą musieli na wystawianych przez siebie fakturach VAT umieszczać dopisek o konieczności zastosowania splitpayment. Przy płaceniu takiej faktury należność netto będziemy przelewać na konto podmiotu, podatek VAT – na oddzielny rachunek. Brak zastosowania się do regulacji naraża podatnika na sankcje podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze, a nabywcę dodatkowo pozbawia możliwości ujęcia zakupu w kosztach podatkowych.
W teorii mechanizm podzielonej płatności ma za zadanie uszczelnić przepływ podatku VAT. Wielu specjalistów jednak upatruje zagrożenia ze strony MPP, zwłaszcza dla małych przedsiębiorców, którzy w ten sposób mogą stracić płynność finansową. Obawa ta dotyczy zwłaszcza podmiotów działających w sektorze budowlanym, czyli jednym z tych, gdzie splitpayment będzie już obowiązkiem.

 

ochrona prawna firm Czeladź

Published inUncategorized

Comments are closed.