Zbrojenie rozproszone – rodzaje, właściwości, zastosowanie

Do wykonania fibrobetonu, czyli betonu specjalnego, zamiast tradycyjnego zbrojenia wykorzystuje się zbrojenie rozproszone. Zbrojenie rozproszone ma postać małych włókien, które mogą być wykonane z różnych materiałów, mieć różne kształty, grubość oraz długość. Dzięki takiemu zbrojeniu beton zyskuje na swoich właściwościach, m.in. porównując go do zwykłego betonu, będzie miał większą wytrzymałością na ściskanie, ścinanie oraz na rozciąganie przy zginaniu. Ponadto posiada zwiększoną odporność zmęczeniową oraz udarność. W takim betonie trudniej powstają rysy i pęknięcia.

Rodzaje włókien

Najczęściej do wykonania zbrojenia rozproszonego wykorzystuje się stal. Takie włókna mają postać krótkich stalowych drucików. Ponadto możemy wyróżnić włókna: polipropylenowe, szklane, bazaltowe, węglowe, naturalne, celulozowe.

Włókna stalowe

Stosowane włókna stalowe zwykle są długości 50 – 60 mm i średnicy 1,0 mm. Wykonane są ze stali niskowęglowej ciągnionej na zimno. Dzięki wygiętym końcówkom, włókna są lepiej zakotwione w betonie. Dzięki temu w porównaniu do betonów zbrojonych zwykłymi siatkami zbrojeniowymi, fibrobetony mają wyższą odporność na pękanie przy zginaniu.
Dzięki włóknom stalowym beton ma:
– wysoką wytrzymałość na rozciąganie;
– zminimalizowane ryzyko powstania rys i spękań;
– zwiększone parametry wytrzymałościowe;
– wysoką odporność na zmęczenie.
Ponadto dzięki włóknom stalowym można zredukować grubość płyty betonowej jednocześnie zachowując wszystkie parametry techniczne.

Włókna polipropylenowe

Tego rodzaju włókna wykonane są z czystego, obojętnego chemicznie polipropylenu. Włókna polipropylenowe wykorzystuje się w celu polepszenia własności betonu oraz zmniejszenia występowania rys oraz pęknięć na skutek skurczu betonu. Ponadto włókna polipropylenowe dodane do betonu:
– eliminację stalowych siatek przeciwskurczowych;
– zwiększają wodoszczelność betonu;
– zwiększają jego mrozoodporność;
– zwiększają jego ognioodporność;
– zwiększają odporność na ścieranie;
– poprawiają odporność na korozję;
– podwyższają wytrzymałość świeżego betonu.

Inne rodzaje włókien

Włókna szklane – wykonane są ze szkła o podwyższonej odporności na działanie środowiska agresywnego. Wykorzystywane do produkcji płyt okładzinowych.

Włókna bazaltowe – powstają z przetopionego bazaltu. Włókna te są świetnym izolatorem elektrycznym i cieplnym.

Włókna węglowe – wykorzystywane jako dodatek antyelektrostatyczny i osłabiający promieniowanie jonizujące.

Włókna organiczne celulozowe – pochodzą z przeróbki drewna i z roślin jednorocznych. Stosowane do produkcji płyt elewacyjnych i dekarskich.

Przygotowanie mieszanki

Mieszankę betonową można przygotować w zwykłej betoniarce. Mieszankę wykonuje się wsypując najpierw do betoniarki kruszywo. Następnie dodaje się włókna, niezależnie czy są to włókna stalowe, polipropylenowe czy inne. W następnej kolejności dodaje się cement, wodę i plastyfikatory. Niezwykle istotny jest fakt aby zachować podaną kolejność.

Zastosowanie fibrobetonu

Dzięki swoim właściwościom, fibrobeton stosowany jest zarówno na placach budowy jak i w zakładach prefabrykacji. Najczęściej wykorzystuje się go do wykonywania posadzek narażonych na duże obciążenia tj. posadzki przemysłowe oraz w obiektach handlowych. Ponadto stosuje się go do wykonywania:
– fundamentów płytowych dla obiektów mieszkaniowych oraz przemysłowych i użyteczności publicznej;
– fundamentów pod urządzenia oraz maszyny;
– stropów monolitycznych;
– ścian oporowych;
– elementów prefabrykowanych taki jak dźwigary, łuki, rury betonowe, kanały i przepusty;
– elementów budownictwa wodnego – mola, falochrony, platformy morskie, mosty;
– tuneli – wykorzystywany jako beton natryskowy do podparcia skał;
– dróg, podjazdów, chodników.

Dodaj komentarz