Mam swój udział, czyli o tym, czemu budżet obywatelski jest ważnym programem

Budżet obywatelski, inaczej nazywany również budżetem partycypacyjnym występuje w państwach demokratycznych. Jest to pewien proces dyskusji i podejmowania decyzji. Polega on na tym, że każdy mieszkaniec danej gminy ma prawo decydować o tym, w jaki sposób wydawać publiczne pieniądze z budżetu gminnego.

To Ty decydujesz o tym, co się dzieje w Twoim mieście

Liczne badania nad tym zjawiskiem pokazują, że tam gdzie stosowana jest ta praktyka i obywatelom daje się prawo decydowania o finansach, wzrasta jakość życia oraz zadowolenie z usług publicznych. Ponadto działania władz w takich gminach są bardziej transparentne i wiarygodne. Co więcej, sami mieszkańcy bardziej czynnie biorą udział w życiu gminy. Są bardziej zaangażowani, nie przyglądają się biernie z poczuciem bezradności. Należy podkreślić, że jedynym z ważniejszych, jak nie najważniejszych elementów budżetu obywatelskiego jest dialog lokalnej władzy z mieszkańcami. Z założenia, w ramach tej inicjatywy powinny się odbywać regularne spotkania przedstawicieli władz z lokalną społecznością, w celu ustalenia na co przeznaczyć wspólne pieniądze.

W jaki sposób powstaje budżet obywatelski?

Budżet obywatelski jest najczęściej tworzony przy wykorzystaniu narzędzi, takich jak zapoznanie się z priorytetami w wydawaniu pieniędzy przez członków danej społeczności, wybór delegatów, którzy będą tę społeczność reprezentować, wsparcie techniczne ze strony władz miejskich, organizacja regionalnych debat i głosowań nad wydatkami, które powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności, a następnie wprowadzenie pomysłów mających bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. W Polsce budżet obywatelski wprowadzono po raz pierwszy w 2011 roku w Sopocie. Jest to zatem rzecz bardzo młoda, ale bardzo dobrze rozwijająca się, ponieważ z roku na rok przybywa miast, które decydują się na wprowadzenie budżetu partycypacyjnego. Ze strony mieszkańców jest to również bardzo dobrze oceniania inicjatywa. Dając możliwość decydowania o sposobie wydawania pieniędzy ze wspólnego budżetu, władza pokazuje przede wszystkim, że słucha swoich obywateli i jest otwarta na zmiany.

Dodaj komentarz